Privacy

Passie voor muziek verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Passie voor muziek.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met een geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Passie voor muziek persoonsgegevens?

Passie voor muziek verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Deelnemende muzikantne
  • Bezoekers (kaartverkoop)
  • Vrijwilligers
  • Leveranciers
  • Andere relaties

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De organisatie van Passie voor muziek verwerken persoonsgegevens in onze administratie.

Waarvoor verwerkt Passie voor muziek persoonsgegevens?

Om eenvoudige contact te houden met betrokkenen verwerken wij persoonsgegevens. Ook voor de kaartverkoop is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen.

We gebruiken naam en adresgegevens om bijvoorbeeld contact te kunnen onder houden met deze personen. Gegevens kunnen en worden niet gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom loon, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Passie voor muziek ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Passie voor muziek met mijn persoonsgegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij de persoonsgegevens?

Alleen de mensen in de werkgroep kunnen de persoonsgegevens in zien. De betrokken persoon kan tevens zelf zijn persoonsgegevens opvragen bij de organisatie.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de organisatie en extern

De organisatie kan indien dit noodzakelijk is persoonsgegevens verstrekken binnen vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Dit kan eventueel ook een externe partij zijn, denk aan de leverancier van het ticketsysteem.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard totdat het evenement voorbij is of de organisatie de gegevens niet meer nodig heeft.  Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Passie voor muziek gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan men terecht met vragen, opmerkingen of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens  kan men terecht bij het organisatie via info@passievoormuziekdeventer.nl.

Wijzigingen privacy beleid

Passie voor muziek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.