Programma Creatief Europa van de Europese Unie

Het Orkest van het Oosten voert dit en komend seizoen op verschillende plekken in de provincie Overijssel experimentele projecten uit om nieuwe publieksgroepen te bereiken. Hoe deze projecten eruit zullen zien, bepaalt niet de orkestdirectie maar dat doen musici uit het orkest en vertegenwoordigers van het beoogde publiek samen. Het experiment is onderdeel van een door de EU gesubsidieerd project van zeven Europese symfonieorkesten.Deze orkesten uit Engeland, Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië, Spanje en Nederland gaan in het ‘European Orchestra Laboratory’ (EO-LAB) samen op zoek naar manieren om een groter deel van de samenleving bij klassieke muziek te betrekken. De partners delen de kennis en resultaten van hun lokale projecten en kunnen zo veel sneller succesvolle projecten overnemen en toepassen.

Een aantal musici van elk orkest wordt opgeleid tot projectleider en ontwikkelt innovatieve muzikale producties in intensief contact met vertegenwoordigers van lokale publieksgroepen. Dit vanuit het idee dat individuele orkestmusici in de toekomst steeds belangrijker zullen worden bij het vervullen van een brugfunctie tussen orkest en maatschappij.

Het Orkest van het Oosten is projectleider en initiatiefnemer van het EO-LAB. De zes andere deelnemende orkesten zijn het Hallé Orchestra, Ulster Orchestra, Tonkünstler-Orchester, Czech Philharmonic Orchestra, Romanian National Symphony Orchestra, Barcelona Symphony Orchestra. Joost Smeets is een van de musici van het  Orkest van het Oosten die een project leidt; zijn project richt zich speciaal op de amateurblaasorkesten in Overijssel. We zijn zeer dankvoor voor de ondersteuning vanuit Programma Creatief Europa van de Europese Unie.

Logo Programma Creatief Europa van de Europese Unie